Miljö är kapital

Politiska miljömål som driver utvecklingen:

2030 Sveriges fordonsflottan oberoende av fossila bränslen

2050 Sverige helt utan klimatutsläpp

 

Vi tar ert förtroende på största allvar.

Utan våra aktieägare hade Scandinavian Biogas aldrig fått möjligheten att utvecklas. Idag har vi omkring 300 aktieägare. Tack alla ni som tror på oss och investerar i bolaget. Vi hoppas att ni har lagt märke till Scandinavian Biogas positiva utveckling och att vi har ert fortsatta förtroende.

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved