Varför biogas?

Det förnybara alternativet till naturgas. Biogas är det renaste bränslet på marknaden.

Flytande biogas

Koncernen driver världens största anläggning för LBG.

Biogödsel

Kan ersätta konstgödsel. Tre olika rötrestfraktioner: obehandlad, avvattnad och koncentrat.

Leadership of MicrobesTM

Vår lösning för en effektiv och lönsam process.

 

87 327 ton CO2eq

utsläppsminskning under 2020 tack vare vår biogasproduktion

 

Miljöproblem som går att lösa

Världens totala energiförbrukning ökar parallellt med behovet av att hantera allt större mängder avfall. Biogasproduktion innebär att den organiska delen av avfallet kan omvandlas till förnybar energi. Scandinavian Biogas producerar förnybar energi från i stort sett alla typer av organiskt material och våra processer tillhör de mest effektiva i världen. Under 2020, biogasleverans om 354 GWh motsvarar årlig försörjning av 831 stadsbussar, 87 327 ton CO2e utsläppsminskning och produktion av 25 412 ton biogödsel ersätter konstgödsel. 

Nyheter

2023-01-24

Scandinavian Biogas bygger storskalig biogasanläggning i Mönsterås

Read more

2023-01-22

Vinstvarning främst drivet av problem med driftsättningen av Skogn II, Norge

Read more

2022-12-09

Scandinavian Biogas välkomnar St1 som ny större aktieägare

Read more

2022-12-01

Uttalande från styrelsen i Scandinavian Biogas med anledning av Aneo Renewables budpliktsbud

Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved