Varför biogas?

Det förnybara alternativet till naturgas. Biogas är det renaste bränslet på marknaden.

Flytande biogas

Koncernen driver världens största anläggning för LBG.

Biogödsel

Kan ersätta konstgödsel. Tre olika rötrestfraktioner: obehandlad, avvattnad och koncentrat.

Leadership of MicrobesTM

Vår lösning för en effektiv och lönsam process.

 

51 600 ton CO2eq

utsläppsminskning under 2018 tack vare vår biogasproduktion i Sverige

 

Miljöproblem som går att lösa

Världens totala energiförbrukning ökar parallellt med behovet av att hantera allt större mängder avfall. Biogasproduktion innebär att den organiska delen av avfallet kan omvandlas till förnybar energi. Scandinavian Biogas producerar förnybar energi från i stort sett alla typer av organiskt material och våra processer tillhör de mest effektiva i världen. Vi erbjuder kostnadseffektiva och storskaliga biogaslösningar för alla med behov att omhänderta stora mängder avfall så som kommuner, avloppsreningsverk och matproducenter samt producenter av biodrivmedel. Under 2018, biogasleverans om 278 GWh motsvarar årlig försörjning av 655 stadsbussar, 51 604 ton CO2e utsläppsminskning i Sverige tack vare biogas, och produktion av 16 600 ton biogödsel täcker en yta motsvarande 3 444 fotbollsplaner.

Nyheter

2020-05-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2020-05-12

Vi söker en erfaren Team Leader till vår förbehandlingsanläggning

Läs mer

2020-04-29

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Läs mer

2020-03-24

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Läs mer

© 2019 Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved