Vi jobbar för en renare värld. Och vi gör det bra.  Scandinavian Biogas är världsledande inom utformning och drift av biogasanläggningar.

Scandinavian Biogas offentliggör utfall i övertecknad företrädesemission och genomför säkerställd riktad emission om 60 MSEK

  Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

  Läs mer

Vi uppdaterar vår hemsida.

För aktuell information, läs årsrapporten.

 

  • SWE 2018

MATTI VIKKULA

Verkställande direktör och koncernchef

"Med befintliga anläggningar och pågående projekt beräknas Scandinavian Biogas totala produktionskapacitet att vara nämare 500 GWh vid full drift."

KONTAKT

+46 (0)8 503 872 20 | info@scandinavianbiogas.com | Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm

Privacy policy