Vår affär är biogasprocessen:

organiska avfall blir till biogödsel och biogas

Det vi gör, det gör vi med passion

Vi lägger stor vikt vid att systematiskt förbättra och finjustera den anaeroba rötningsprocessprocessen. Baserat på mångårig erfarenhet och vår interna FoU designar och driver vi ”High Organic Load Digestion”-anläggningar (HOLD Technology ™). Även om vårt processteam främst jobbar med att stödja och ytterligare förbättra Scandinavian Biogas produktionsanläggningar, är vi öppna för att hjälpa också våra kunder att utveckla nya affärsmöjligheter:

Build-Own-Operate (BOO): projekt fokuserade på att bygga biogasanläggningar i enlighet med HOLD Technology ™ och att utifrån detta koncept sedan också driva dem på ett resurs- och energieffektivt sätt.

Engineering and Operations (E&O): projekt som betonar Scandinavian Biogas tjänsteerbjudande eftersom biogasanläggningar designas och drivs i enlighet med HOLD Technology ™).

Letar du efter en ny affärspartner?

Matti Vikkula, CEO
matti.vikkula(at)scandinavianbiogas.com

Besök kontaktsidan för att nå rätt affärsområdeschef »

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved