Stockholm, Sverige

Scandinavian Biogas planerar att genomföra produktion av flytande biogas (Bio-LNG) vid Scandinavian Biogas Stockholm.
Projektet beräknas vara slutfört i slutet av 2022 och omfattar en installation av en förvätskningsanläggning som genom kraftig nedkylning omvandlar producerad biogas från befintlig anläggning till Bio-LNG (flytande biogas).

Den största anläggningen i Stockholm som bearbetar biogas från avloppsslam

Scandinavian Biogas driver sedan slutet av 2010 gasuppgraderingsanläggningen på Henriksdals reningsverk Efter den ökade anläggningens kapacitet 2016 syftar det nya projektet till att producera 120 GWh (LBG)

Fakta

Kapacitet: 120 GWh (LBG)
Huvudsubstrat: Avloppsslam
Status: Projektering
Planerad produktionsstart: Slutet av 2022
Statligt stöd: Ansökan till Klimatklivet inlämnad

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved