Stockholm, Sverige

Scandinavian Biogas planerar att genomföra produktion av flytande biogas (LBG) vid Scandinavian Biogas Stokcholm.
Projektet kommer att slutföras i slutet av 2022 och kommer att fokusera på installationen av en flytande anläggning där den producerade gasen från befintliga anläggningar omvandlas till LBG.

Den största anläggningen i Stockholm som bearbetar biogas från avloppsslam

Scandinavian Biogas driver sedan slutet av 2010 gasuppgraderingsanläggningen på Henriksdals reningsverk Efter den ökade anläggningens kapacitet 2016 syftar det nya projektet till att producera 120 GWh (LBG)

Fakta

Kapacitet: 120 GWh (LBG)
Huvudsubstrat: Avloppsslam
Status: Projektering
Planerad produktionsstart: Slutet av 2022
Statligt stöd: Ansökan till Klimatklivet inlämnad

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved