Södertörn, Sverige

Scandinavian Biogas planerar att öka produktionskapaciteten på Scandinavian Biogas Södertörn från nuvarande 80 till 120 GWh.
Utbyggnaden skall vara klar i slutet av 2022 och kommer att inkludera både en ökad gasproduktionskapacitet och en förvätskningsanläggning där den producerade gasen omvandlas till flytande biogas (LBG). I samband med utbygganden kommer även ett antal nya processfunktioner att byggas till.

Den största biogasanläggningen för matavfall i Stockholm

Utbyggnaden kommer att inkludera mottagning och lagringsutrymme för flera nya typer av substrat. , vilket gör anläggningen till en multisubstratanläggning. Utbyggnaden ger också en förbättrad förbehandling för matavfallsslurryn och en ökad kapacitet i pastöriseringen, rötkammare , avvattningen och indunstningen.

En förvätskningsanläggning kommer också att byggas i samband med att produktionskapaciteten på anläggningen ökar, samtidigt som den nuvarande gasuppgraderingen behålls. Att kunna producera både gasformig (CBG) och flytande biogas (LBG) ger en stor flexibilitet gentemot energimarknaden. Anläggningen kommer att dimensioneras för att behandla ca. 110000 ton matavfall och likande avfallsfraktioner. Från detta produceras 120 GWh biogas och högvärdig biogödsel.

Fakta

Kapacitet: 120 GWh (LBG)
Huvudsubstrat: Matavfall, gödsel och andra organiska avfallströmmar samt
Status: Slutprojektering
Planerad produktionsstart: Slutet av 2022
Statligt stöd: Ansökan till Klimatklivet inlämnad

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved