Skånes Fagerhult, Sverige

Skånes Fagerhult är en tätort i Örkelljunga kommun i Skåne precis vid E4:an. Samhället är omgivet av vacker natur med bokskog alldeles intill bostadsområdena.

Omvandla gödsel och restprodukter till biogas

Här ska Scandinavian Biogas bygga en produktionsanläggning för flytande biogas (Bio-LNG). I huvudsak ska gasen framställas av gödsel från djurhållning i området. Förutom gödsel kommer även andra restprodukter från lantbruk och matproduktion att tillvaratas.
Produktionen beräknas kunna påbörjas i mitten av 2025 och ska producera ca 130-250 GWh, eller motsvarande energiinnehållet i 13-25 miljoner liter diesel. Den årliga CO2-reduktionen beräknas till 53 000 ton. Anläggningen kommer dessutom att producera 2-400 000-ton högkvalitativ biogödsel till regionens lantbruk.

Frågor om biogas

Framställning av biogas är en naturlig process där organiskt material bryts ner av mikroorganismer i en syrefattig miljö. Biogas består huvudsakligen av metan (CH4) som är mycket energirik. När biogas bildas är nedbrytningen en del av kretsloppet och innebär att det inte tillförs något tillskott av fossil koldioxid i atmosfären.
Framställning av biogas luktar inte. För mer information se vår FAQ för anläggningen i Skånes Fagerhult.

Fakta

Kapacitet: 130-250 GWh (LBG)
Huvudsubstrat: Gödsel
Status: Investeringsbeslut i slutet av 2023
Planerad produktionsstart: Mitten av 2025
Statligt stöd: Klimatklivet
Kontakt Projektledare:
Carl Tullberg
E: carl.tullberg(at)scandinavianbiogas.com
M: 0707929255
Ulf Wäktare
E: ulf(at)ekdalen.com
M: 0708155858

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved