Mönsterås, Sverige

Mönsterås kommun, i Kalmar län på Sveriges sydöstkust, är en av landets djurtätaste samtidigt som många av kommunens lantbrukare söker efter sätt att ytterligare expandera eller intensifiera sin verksamhet. Med detta som utgångspunkt har Scandinavian Biogas och Mönsterås Biogas skrivit på ett samarbetsavtal som innebär att man tillsammans kommer att bygga och driva en gödselbaserad fullskaleanläggning för produktion av biogas och biogödsel. Parten har bildat det gemensamma utvecklingsföretaget Mönsterås Biogasproduktion AB som en bas för den framtida produktionen.

Det finns god tillgång på substrat kombinerat med ett starkt lokalt stöd och engagerade partners

Mönsterås är en fantastisk plats för denna typ av projekt, det finns god tillgång på substrat kombinerat med ett starkt lokalt stöd och engagerade partners. Tänkta kunder är de stora tankstationsföretagen, aktörer inom industri och sjöfart men även större europeiska energiföretag. Mönsterås Biogasproduktion kommer även att bygga en tankstation i anslutning till biogasanläggningen. Biogasanläggningen kommer att omvandla gödsel från nöt-, svin- kyckling- och äggproduktion i området, till flytande biogas (LBG) och olika typer av förädlad biogödsel. Anläggningen kommer att dimensioneras för en årlig produktion av 120 GWh biogas och ca 70 000 ton högvärdig biogödsel.

Fakta

Kapacitet: 120 GWh (LBG)
Huvudsubstrat: Gödsel
Status: Slutprojektering och upphandling
Planerad produktionsstart: Slutet av 2023
Statligt stöd: Klimatklivet och Drive LBG

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved