Södertörn biogasanläggning, Sverige

Scandinavian Biogas har uppfört en ny biogasanläggning söder om Stockholm. Det innebär att lokalt producerad biogas nu ökar med minst 50 procent i Stockholms län .

Den nya biogasanläggningen har byggts på Gladö Kvarns avfallsanläggning i samarbete med SRV Återvinning AB, som är ett avfallshanteringsbolag som ägs av de fem kommunerna Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn.

Biogasanläggningen som driftsattes ett drygt år efter byggstart är den första industriella anläggningen för rötning av matavfall i Stockholms län. Anläggningen kommer att ta tillvara på energin från 50 000 ton matavfall, vilket är lika mycket som en tredjedel av Stockholms läns dryga två miljoner invånare  ger upphov till per år.

Matavfall omvandlas till två nya produkter
Biogasproduktion sker genom att matavfall omvandlas till förnybar biogas och ett högkvalitativt biogödsel. Anläggningens kapacitet är 80 GWh biogas, vilket motsvarar 8,8 miljoner liter bensin. Det är lika mycket drivmedel som 5 000 privatbilister förbrukar i genomsnitt per år.

Dessutom produceras 14 000 ton avvattnat biogödsel. Det betyder att viktiga näringsämnen som kväve, fosfor och kalium återförs till jorden då det används som biogödsel i lantbruket. Anläggningens effektivitet leder till att närmare 80 procent av energin i matavfallet omvandlas till biogas.

SBSö description

Se filmen från invigningen av Södertörns nya anläggning »

Bilder från Södertörn

IMG_-9190-800x575
SBSö gas upgrading
SBSö gas containers

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved