Ulsan

Avfall till energi först

Scandinavian Biogas löser miljöproblem åt staden Ulsan i Republiken Korea genom att röta matavfall med hög effektivitet i biogasanläggningen i Yongyun. Matavfallet dumpades tidigare i havet.

Republiken Korea mest effektiva biogasanläggning

Förändringen har lett till att staden Ulsan positionerat sig som ett föredöme framför anda städer i landet. En position som stärktes ytterligare 2013 då Yongyuns biogasanläggning utsågs till Republiken Korea mest effektiva. Scandinavian Biogas tar hand om matavfallet från industristaden Ulsans omkring en miljon invånare. Biogasproduktionen sker genom att först förbehandla insamlat matavfall och sedan samröta det med primärslam från Yongyuns avloppsreningsverk. 2007 behandlades omkring 40 ton matavfall från staden Ulsan per dygn vid Yongyuns avloppsreningsanläggning. Ulsan hade ett stort behov av att öka behandlingskapaciteteten och test visade problem med systemet för anaerob rötning.

Vårt första uppdrag i Republiken Korea resulterade i landets mest effektiva biogasanläggning

Scandinavian Biogas kontrakterades för att öka kapaciteten och allt arbetet måste göras med minsta möjliga påverkan på den befintliga verksamheten. Arbetet slutfördes 2010 och mängden matavfall som behandlades under produktion av biogas kunde ökas. 2011 behandlades 156 ton per dygn, 2012 till 191 ton och 2013 till 208 ton. På årsbasis behandlades i genomsnitt  203 ton matavfall per dygn 2014 (183 ton matavfall per dygn 2018). Gasproduktionen ökades från 5000-8000 normalkubikmeter per dag till nuvarande 28300 per dag (2016).

Fakta

Designad kapacitet: 70 GWh (raw biogas)
Huvudsubstrat: Kommunalt avloppsslam och matavfall
Site manager: Seokdae Kim
Adressen: Nam-gu, Ulsan – ROK

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved