Scandinavian Biogas Södertörn

Förvandlar matavfall till värdefulla produkter

Scandinavian Biogas uppförde under 2014-2015 en ny biogasanläggning söder om Stockholm. Det innebar att lokalt producerad biogas ökade med minst 50 procent i Stockholms län. Biogasanläggningen har byggts på Gladö Kvarns återvinningsanläggning i nära samarbete med SRV Återvinning AB. SRV är ett återvinningsföretag som ägs av de fem kommunerna Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn.

Matavfall omvandlas till två nya produkter

Biogasanläggningen är en av de mest avancerade anläggningarna i Sverige, och var den första industriella anläggningen för rötning av matavfall i Stockholms län. Anläggningen tar tillvara på energin från 50 000 ton matavfall, vilket är lika mycket som en tredjedel av Stockholms läns dryga två miljoner invånare  ger upphov till per år. Matavfallet samlas in från hushåll, skolkök, restauranger, dagligvaruhandeln och matindustrin främst från kommuner i Stockholms Län, men även från andra delar av Sverige. Kommunerna ansvarar för att samla in matavfall från hushållen och storkök, medan dagligvaruhandeln och matindustrin själva ansvarar för hämtning av matavfallet. Matavfallet hämtas vanligtvis i lastbil eller tankbil och körs direkt till Södertörns biogasanläggning. Kommunerna har möjlighet att spåra avfallet till varje hushåll och har avvikelsehanteringssystem. Innan matavfallet tippas i biogasanläggningen vägs det in i en vågstation. Anläggningen tar också emot 15,000 ton organiskt avfall från dagligvaruhandeln och matindustrin.

Biogasproduktion sker genom att matavfall omvandlas till förnybar biogas och ett högkvalitativt biogödsel. Anläggningens kapacitet är 80 GWh biogas, vilket motsvarar 8,8 miljoner liter bensin. Det är lika mycket drivmedel som 5 000 privatbilister förbrukar i genomsnitt per år. Biogasen uppgraderas genom Pressure Swing Adsorption (PSA) teknik.

Stödja lokal jordbruk

Förutom biogas produceras cirka 110 000 ton flytande biogödsel per år vilken 2017 blev certifierad enligt SPCR 120 -Avfall Sverige. Huvuddelen av det flytande biogödslet avvattnas till ca 15 000 ton fast biogödsel och levereras till lantbruket. Vattenfasen indunstas till ca 12 000 ton koncentrat per år och används som kväve- och kaliumgödselmedel. Kondensvattnet från indunstaren används som spädvätska i förbehandlingen av matavfall vilket avsevärt minskar förbrukningen av dricksvatten i anläggningen.

Fakta

Designad kapacitet: 80 GWh (CBG)
Huvudsubstrat: Matavfall och andra organiska avfallströmmar samt gödsel
Site manager biogasanläggning: Per Andersson
Site manager förbehandling: Conny Sundelin
Adressen: Holmträskvägen, Huddinge – SE

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved