Scandinavian Biogas Stockholm

Drivande stadsbussar och hållbart boende

Scandinavian Biogas producerar och förädlar i samarbete med Stockholm Vatten (Henriksdal och Bromma) stora volymer miljövänlig biogas som bidrar till en hållbar utveckling för Stockholm. Huvudsakligen säljs biogasen som drivmedel till Storstockholm Lokaltrafiks drygt 300 biogasbussar, men också andra gasförbrukare finns som t.ex. restauranger som lagar sin mat på miljövänlig biogas. Försäljning sker även via den publika tankstation i Bromma som drivs i samarbete med CirkleK/AGA.

Henriksdals biogasanläggning 

Scandinavian Biogas driver sedan slutet av 2010 gasuppgraderingsanläggningen på Henriksdals reningsverk. Ett omfattande åtgärdsprogram genomfört 2010 till 2011 har lett till stora förbättringar i anläggningens tillgänglighet. Scandinavian Biogas har nu, i samarbete med Stockholm Vatten ytterligare ökat anläggningens kapacitet genom färdigställandet av en ny gasuppgraderingslinje. Den nya linjen togs i drift första kvartalet 2016. Under året har sedan rågasproduktionen ökats genom att succesivt höja den organiska belastningen i avloppsreningsverkets rötkammare. Samarbetet innebär att Stockholm Vatten producerar rågas som Scandinavian Biogas uppgraderar. Den utökade gasuppgraderingen innebär en kapacitetsökning för produktion av biogas av drivmedelskvalitet från 7,5 miljoner normalkubikmeter år 2015 till 20 miljoner. Den producerade rågasen uppgraderas till biogas av drivmedelskvalitet vid två uppgraderingsanläggningar med vattenskrubberteknik (VVS) och Pressure Swing Adsorption (PSA) teknik.

Stora volymer biogas säljs i Bromma

Stockholms gasbilsägare får genom Scandinavian Biogas publika tankstation även tillgång till stora volymer biogas i Bromma. Tankstationen i Bromma är den tankstation som vid sidan om leveranserna till den kommunala busstrafiken säljer mest biogas i Stockholm. Anläggningen för uppgradering i Bromma ligger i direkt anslutning till Bromma avloppsreningsverk. Biogasen produceras genom att röta slam från avloppsreningsverket och uppgraderas genom två produktionslinjer med Pressure Swing Adsorption (PSA) teknik.

Fakta

Designad kapacitet: 225 GWh (CBG)
Huvudsubstrat: Kommunalt avloppsslam
Site manager: Martin Johansson
Adress: Henriksdalsringen, Stockholm – SE

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved