Scandinavian Biogas är en av Nordens största privata producenter av biogas

Vår mission är att bidra till att förverkliga samhällets målsättning om en omställning till förnybar energi

Scandinavian Biogas bidrar genom sin verksamhet till en hållbar övergång från fossil till förnybar energi

Utgångspunkten i bolagets strategi är att utnyttja det unika ingenjörskunnande om biogasframställning som finns inom koncernen till att utöka biogasförsörjningen i Sverige och internationellt.

 

Det är Scandinavian Biogas målsättning att vara ledande inom storskalig framställning av biogas och biogödsel. Bolaget har idag en ledande ställning inom förnybar energi och framställningen av biogas i Norden. Scandinavian Biogas verkar för att användningen av biogas som en del i energimixen ska utökas. Den nordiska sektorn för tunga vägtransporter är det viktigaste området för bolagets tillväxtambitioner i nuläget, men biogasmarknaden för väntas också växa inom sjötransporter och industrin. Samtidigt har efterfrågan på flytande biogas (LBG) ökat under de senaste åren, och utbudet av biogasdrivna fordon har blivit större. Detta påverkar marknaden för komprimerad biogas (CBG), som fram över förväntas gå från att vara lokal till att bli regional eller landsomfattande.

Vi är en nordisk organisation där Scandinavian Biogas Fuels International AB är moderbolaget, med dotterbolag i Sverige, Norge och Sydkorea.

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved