Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2016-02-08 13:02

Investerar i anläggning för flytande biogas

Scandinavian Biogas har tecknat avtal med Biokraft AS och TrønderEnergi att uppföra en biogasanläggning för flytande biogas.

PRESSMEDDELANDE                                 2016-02-08

Scandinavian Biogas investerar i ny industriell anläggning för flytande biogas

Scandinavian Biogas har tecknat avtal med Biokraft AS och TrønderEnergi att uppföra en biogasanläggning för flytande biogas. Bruttoinvesteringen uppgår till omkring 370 miljoner NOK med en total produktion om 125 GWh i första steget, och 250 GWh då anläggningen är fullt utbyggd. Affären innebär att Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) förvärvar drygt 50 procent av aktierna i Biokraft AS, med ett gemensamt ägande om 93 procent tillsammans med norska TrønderEnergi AS. Investeringen innebär att koncernen fortsätter att skapa tillväxt och därmed nya intäktströmmar parallellt med att koncernens verksamhet i Norden breddas geografiskt. - Förvärvet av aktier i Biokraft AS och byggnationen av en ny anläggning för flytande biogas ligger väl i linje med vår långsiktiga strategi. 2016 kommer Scandinavian Biogas att leverera 300 GWh biogas till marknaden. Med anläggningen i Trondheim kommer vi upp i nästan 500 GWh år 2017 vilket är ett stort steg mot koncernens mål att producera en TWh biogas år 2020, säger Scandinavian Biogas vd, Matti Vikkula. Den nya biogasanläggningen för flytande biogas kommer att uppföras i anslutning till Norske Skog AS pappersbruk i Skogn utanför Trondheim. Byggnationen påbörjades under sommaren 2015 och anläggningen kommer att stå klar för driftsättning efter halvårsskiftet 2017. Biogasproduktionen kommer då huvudsakligen att baseras på restprodukter från fiskindustrin, samt på avloppsströmmar från pappersbruket. - Trønderenergi är mycket nöjda med att genomföra en gemensam investering i biogasproduktion på Skogn med en ledande industriell partner som Scandinavian Biogas. Med ett sådant industriellt partnerskap kommer vi att kunna ta en ledande roll inom biogasproduktion i Norge, och bidra till att vi närmar oss det hållbara samhället. Den första produktionsanläggningen kommer att medföra en CO2 reduktion som motsvarar storleksordningen 25 000 bilar, vilket säger något om samhällsnyttan i det som vi nu etablerar, säger koncernchef i TrønderEnergi Ståle Gjersvold. Att utöka produktionen med flytande biogas betyder att biogasen blir tillgänglig även för tunga transporter och förbättrar förutsättningarna för aktörer som vill köra helt fossilfritt, och på sikt kan även industri och sjöfart utnyttja biogas i stor omfattning. Anläggningen ska levereras av svenska Purac AB och blir Nordens största produktionsanläggning för flytande biogas, LBG. I första fasen producerar anläggningen 125 GWh, fullt utbyggd skall den nå 250 GWh. - Vi är stolta över att få bidra till och realisera en viktig del i de nordiska ländernas arbete för att infria Parisavtalens mål om reducerade klimatutsläpp, säger Jonas Fack, VD hos Purac AB. Scandinavian Biogas har finansierat sin investering i Trondheim delvis genom utgivande av en företagsobligation på nordiska marknaden. Projektet finansieras i övrigt av Sparebank 1 SMN och Innovatjon Norge, där EKN har offererat en garanti för betalningsrisken under en del av lånet. För mer information: Matti Vikkula, VD Scandinavian Biogas, +46 70 597 99 38, matti.vikkula(at)scandinavianbiogas.com Håkon Welde, Förvaltningschef TrønderEnergi, +47 73 54 16 56, hwe(at)tronderenergi.no Håvard Wollan, VD Biokraft AS, +47 92 88 33 83, hw(at)biokraft.no www.scandinavianbiogas.com                       www.tronderenergi.no              www.biokraft.no   BioKraft.1.jpg kopia

2021-03-31

Scandinavian Biogas har publicerat Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2020

Read more

2021-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (PUBL)

Read more

2021-03-24

Valberedningen i Scandinavian Biogas föreslår Anders Bengtsson till ny styrelseordförande och nya styrelseledamöter

Read more

2021-03-11

Scandinavian Biogas får 135 miljoner kronor i investeringsbidrag från Klimatklivet

Read more

2021-02-18

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020

Read more

2021-02-16

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 18 februari

Read more

2021-01-28

Valberedning utsedd inför årsstämma 2021 i Scandinavian Biogas Fuels International AB

Read more

2021-01-20

Ägarlista per 2020-12-30

Read more

2021-01-15

Information om övertilldelningsoptionen och avslutande av stabiliseringsperiod

Read more

2020-12-28

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Read more

2020-12-18

Scandinavian Biogas har slutfört förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB

Read more

2020-12-17

Digitala listing ceremoni för Scandinavian Biogas

Read more

2020-12-16

Första dag för handel i Scandinavian Biogas mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-12-14

Scandinavian Biogas genomför en placering om 586 miljoner kronor av mörkgröna aktier och publicerar en bolagsbeskrivning i samband med noteringen

Read more

2020-12-07

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-12-02

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad nyemission och notering av bolagets mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-11-30

Scandinavian Biogas förvärvar Ekdalens Biotransporter

Read more

2020-11-26

Beslut från Hovrätten i Korea

Read more

2020-11-25

Scandinavian Biogas offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Read more

2020-11-23

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-11-19

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-11-19

TrønderEnergi blir Scandinavian Biogas största aktieägare

Read more

2020-11-13

Scandinavian Biogas och OrangeGas har signerat ett avtal avseende drift och utveckling av gastankstationen i Bromma, vid Bromma reningsverk

Read more

2020-10-28

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-10-22

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas refinansierat lån om 200 MSEK inom ramverket grön finansiering

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas etablerar grönt ramverk med den oberoende ratingen ”Dark Green”

Read more

2020-08-20

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-06-25

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-06-10

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2020

Read more

2020-06-04

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2019

Read more

2020-05-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-04-29

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Read more

2020-03-24

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Read more

2020-02-10

Scandinavian Biogas har idag återbetalt obligationslånen 2016/2020

Read more

2019-10-31

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Read more

2019-09-30

Scandinavian Biogas säkerställer finansiering för återbetalning av obligationslån 2016/2020

Read more

2019-08-15

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Read more

2019-08-09

Delårsrapporten kommer att publiceras den 15 augusti 2019

Read more

2019-07-19

Scandinavian Biogas offentliggör utfall i övertecknad företrädesemission och genomför säkerställd riktad emission om 60 MSEK

Read more

2019-06-27

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2019-06-19

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2019 The nomination committee’s proposal regarding board of directors and remuneration for the annual general meeting 2019

Read more

2019-06-14

Teckningstid för företrädesemissionen öppen 17 juni tom 5 juli 2019

Read more

2019-06-05

Scandinavian Biogas genomför riktad emission och företrädesemission om totalt 86 MSEK samt avser att genomföra säkerställd riktad emission om 60 MSEK. Total emissionsvolym 146 MSEK

Read more

2019-06-05

Scandinavian Biogas offentliggör fullt säkerställda nyemissioner om 136 MSEK samt avser genomföra företrädesemission på 10 MSEK

Read more

2019-05-28

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2019-05-23

Scandinavian Biogas dotterbolag levererar flytande biogas till Hurtigruten

Read more

2019-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Read more

2019-04-25

Stockholm 2019-04-25 Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2018

Read more

2019-04-18

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Read more

2019-03-28

Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Read more

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Read more

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Read more

2016-09-07

Pressmeddelande

Read more

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Read more

2016-08-19

Pressmeddelande

Read more

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Read more

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Read more

2016-04-29

Pressmeddelande

Read more

2016-04-29

Delårsrapport - Q1 2016

Read more

2016-04-28

Nordens största biogasanläggning

Read more

2016-04-07

Offentliggörande av obligationsprospekt

Read more

2016-04-04

Koncern- & årsredovisningen 2015

Read more

2016-03-30

Kallelse till årsstämma

Read more

2016-03-07

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Read more

2016-02-18

Outnyttjad restprodukt:

Read more

2016-02-08

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Read more

2016-02-08

Investerar i anläggning för flytande biogas

Read more

2015-12-04

Tillfällig fackla i Henriksdal

Read more

2015-11-20

Kallelse till extra bolagstämma

Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved