Miljö är kapital

Politiska miljömål som driver utvecklingen:

2030 Sveriges fordonsflottan oberoende av fossila bränslen

2050 Sverige helt utan klimatutsläpp

 

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved