Miljö är kapital

Politiska miljömål som driver utvecklingen:

2030 Sveriges fordonsflottan oberoende av fossila bränslen

2050 Sverige helt utan klimatutsläpp

 

IPO – Börsnotering av Scandinavian Biogas

2020 på Nasdaq First North Premier Growth Market

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved