Miljö är kapital

Politiska miljömål som driver utvecklingen:

2030 Sveriges fordonsflottan oberoende av fossila bränslen

2050 Sverige helt utan klimatutsläpp

 

Vi tar ert förtroende på största allvar.

Utan våra aktieägare hade Scandinavian Biogas aldrig fått möjligheten att utvecklas. Idag har vi omkring 2500 aktieägare. Tack alla ni som tror på oss och investerar i bolaget. Vi hoppas att ni har lagt märke till Scandinavian Biogas positiva utveckling och att vi har ert fortsatta förtroende.

 

IR kontakt

Matti Vikkula, CEO
matti.vikkula(at)scandinavianbiogas.com
+46 (0) 70 59 799 38

 

Grön finansiering och ramverk för aktier

Introduktion till den gröna finansieringen och ramverk för aktier

Scandinavian Biogas har granskats av CICERO Shades of Green AS (“CICERO”), som erbjuder en marknadsledande oberoende, forskningsbaserad utvärdering av gröna och hållbarhetsobligationer samt fullständiga företagsbedömningar.

CICERO har lämnat sina yttranden om företags skuldfinansiering (”second opinions”) sedan 2008 och bedömer skulden i mörkgröna, mellangröna och ljusgröna nyanser för att erbjuda investerare bättre insikt i miljökvalitet och klimatrisker. Inkluderat i den övergripande nyanseringen (”shading”) är en bedömning av bolagsstyrningen, rankat som rättvis, bra och utmärkt.

Dessutom har CICERO utvecklat en ny metod för bedömningar av företag genom att utvidga det gröna finansieringsramverket till att omfatta hela företaget och dess aktier. CICERO:s företagsbedömningar ger inblick i de gröna övergångsambitionerna genom att lägga till ljus, medium och mörkbrun nyansering (”shading”) till de tre gröna nyanseringarna (”shadings”) för inkomstströmmar och investeringar beroende på hur väl de är anpassade till en koldioxidsnål, klimatresistent framtid. Bedömningen ger också investerare och långivare information om möjlig anpassning till EU:s taxonomi samt företagens miljöstyrningsstruktur. En bedömning av bolagsstyrningen ingår med samma betyg som för bolagsstyrningsbedömningen i CICERO:s second opinions.

Scandinavian Biogas’ betyg

I augusti 2020 slutförde CICERO sin second opinion för Scandinavian Biogas och bedömde företagets skuldfinansiering till mörkgrön och en bolagsstyrningsrankning till god. I november 2020 tilldelade CICERO en mörkgrön nyansering (”shading”) till alla Scandinavian Biogas intäktsströmmar och investeringar, och ett bolagsstyrningsresultat till god. Vidare bedömer CICERO att Scandinavian Biogas verksamhet sannolikt kommer att vara anpassade till EU: s taxonomi.

Läs här Ciceros företagsbedömning av Scandinavian Biogas»

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved