Vi söker en lagspelare med ansvar för styr- och reglersystem.

Du kommer att arbeta brett på våra anläggningar i Stockholm med placering vid vår anläggning på Södertörn i Huddinge.
Vi söker dig med erfarenhet av avancerad processtyrning. Du har en utbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet inom styr och regler. Du har stort intresse av processer och gärna kompetens inom el, rör eller styr- och reglerteknik och miljö. Du har också god datavana och B-körkort. Du ansvarar för processtyrning, drift- och underhåll samt utveckling av våra styr- och reglersystem. I din roll kommer du att medverka i vår beredskap vid anläggningen på Södertörn. Du tillsammans med dina medarbetare optimerar driften av processerna för att minimera driftskostnaderna och påverkan på miljön.

Din personlighet
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad och vi lägger stor vikt vid din personlighet. Det innebär bl.a. att du trivs med att jobba i föränderlig miljö som kräver snabb anpassning till nya förutsättningar. Du är rak och ärlig samt har förmågan att möta arbetskamrater, kunder och leverantörer på ett professionellt och ödmjukt sätt. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att hitta lösningar. Det är också viktigt att du självständigt kan planera och prioritera dina arbetsuppgifter och arbetstid.

Vad erbjuder vi dig
Vi vill att våra anställda ska trivas, känna sig trygga och utvecklas hos oss. Vi tillämpar Teknikavtalets kollektivavtal och har mycket goda fackliga relationer. Du omfattas av tjänstepension med tillhörande arbetsmarknadsförsäkringar och årligt friskvårdsbidrag. Som anställd har du möjlighet att påverka både ditt arbete och din karriär genom utvecklingssamtal, skräddarsydda utbildningsbehov, mål- och handlingsplaner och lönesamtal. Låter detta som en spännande utmaning för dig? Då är du välkommen med din ansökan redan idag!

Tjänsten kommer att tillsättas så snart det är möjligt. Urval och intervjuer sker därför löpande.
Maila din ansökan till margitha.remkell@scandinavianbiogas.com

 

Scandinavian Biogas marknadsför förnybar energi baserad på biogas samt relaterade tjänster. Bolaget är en ledande aktör inom storskalig biogasproduktion i Norden och Sydkorea. Scandinavian Biogas huvudsakliga produkter är biogas som används vid produktion av el och värme, uppgraderad biogas använt som används som drivmedel samt biogödsel som ersättning för konstgödsel. Företaget har för närvarande fem produktionsanläggningar i drift, tre i Sverige, en i Norge och en i Sydkorea. Bolaget omsätter knappt 300 MSEK och antal anställda i bolaget är drygt 70 stycken, varav drygt hälften arbetar i Sverige.

2019-10-31 16:00

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Scandinavian Biogas har säkerställt finansieringen för återbetalning av obligationslånet.
Sammanfattning tredje kvartalet

 • Under september har bolaget säkerställt finansiering för återbetalning utestående obligationslån 2016/2020 om 230 MSEK som förfaller till betalning den 10 februari 2020.
 • Nettoomsättningen uppgick till 87,3 MSEK (63,0 MSEK), motsvarande en ökning med 38,6% jämfört med samma period förra året.
 • EBITDA uppgick till 22,6 MSEK (-14,5 MSEK) och förbättringen i förhållande till tredje kvartalet 2018 beror framförallt på anläggningarna i Södertörn och Skogn. Anläggningen i Skogn har för perioden juli-september 2019 varit i drift vilket den inte var fullt ut i jämförande period. Jämförelseperioden inkluderar också engångskostnader om 16,2 MSEK hänförliga till domstolsbeslut.
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,8 MSEK (-31,1 MSEK)
 • Resultatet efter skatt var -14,7 MSEK (-45,7 MSEK)
 • Den riktade nyemissionen gav 60,4 MSEK och företrädesemissionen gav 10,3 MSEK före transaktionskostnader. Totala emissionskostnader uppgick till 9,1 MSEK
 • Under kvartalet har det skett en nyemission i det norska dotterbolaget om 21,6 MSEK, där Scandinavian Biogas Fuels Internationals del uppgick till 10,9 MSEK.

Sammanfattning första nio månaderna

 • Under september har bolaget säkerställt finansiering för återbetalning utestående obligationslån 2016/2020 om 230 MSEK som förfaller till betalning den 10 februari 2020.
 • Ett 7,5 årigt leveransavtal av LBG har tecknats mellan norska dotterbolaget Biokraft och Hurtigruten.
 • Under året har nyemissioner genomförts. De riktade nyemissionerna gav 100,0 MSEK före transaktionskostnader. Efterställda ägarlån på 34 MSEK samt ränta om 2,5 MSEK har omvandlats till aktier i en kvittningsemission. Företrädesemissionen gav 10,3 MSEK före transaktionskostnader. Totala emissionskostnader uppgick till 9,1 MSEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 263,8 MSEK (192,5 MSEK), motsvarande en ökning med 36,3% vilket framförallt beror på anläggningen i Skogn som för perioden januari-september 2019 har varit i drift vilket den inte var fullt ut i jämförande period.
 • EBITDA uppgick till 58,8 MSEK (-15,1 MSEK) och förbättringen i förhållande till första nio månaderna 2018 beror främst på driftsättningen av Skogn, Norge samt engångskostnaden 2018 om 16,2 MSEK hänförliga till domstolsbeslut.  
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,7 MSEK (-59,2 MSEK)
 • Resultat efter skatt var -50,3 MSEK (-89,5 MSEK)

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • Inga andra väsentliga händelser har skett efter delårsperiodens slut.

VD-kommentar för delårsperioden 
”Koncernens lönsamhet och kassaflöde från löpande verksamheten har förbättrats markant under de första tre kvartalen och vi har kunnat säkerställa 
refinansieringen av företagsobligationen, vilket är mycket glädjande. 
Biogasutredningen i Sverige kommer att publiceras före årsskiftet. Vi antar att förutsättningar för svensk biogas-industri kommer att förstärkas” 

Matti Vikkula
Verkställande direktör och koncernchef

All finansiell information i denna rapport avser koncernen om inget annat anges och belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com.

För ytterligare information, kontakta Matti Vikkula, vd och koncernchef,
+46 70 597 99 38,
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl.16:00

2019-10-31

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Läs mer

2019-09-30

Scandinavian Biogas säkerställer finansiering för återbetalning av obligationslån 2016/2020

Läs mer

2019-08-15

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Läs mer

2019-08-09

Delårsrapporten kommer att publiceras den 15 augusti 2019

Läs mer

2019-07-22

Vi söker en lagspelare med ansvar för styr- och reglersystem

Läs mer

2019-07-19

Scandinavian Biogas offentliggör utfall i övertecknad företrädesemission och genomför säkerställd riktad emission om 60 MSEK

Läs mer

2019-06-27

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Läs mer

2019-06-19

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2019 The nomination committee’s proposal regarding board of directors and remuneration for the annual general meeting 2019

Läs mer

2019-06-14

Teckningstid för företrädesemissionen öppen 17 juni tom 5 juli 2019

Läs mer

2019-06-05

Scandinavian Biogas genomför riktad emission och företrädesemission om totalt 86 MSEK samt avser att genomföra säkerställd riktad emission om 60 MSEK. Total emissionsvolym 146 MSEK

Läs mer

2019-06-05

Scandinavian Biogas offentliggör fullt säkerställda nyemissioner om 136 MSEK samt avser genomföra företrädesemission på 10 MSEK

Läs mer

2019-05-28

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2019-05-23

Scandinavian Biogas dotterbolag levererar flytande biogas till Hurtigruten

Läs mer

2019-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Läs mer

2019-04-25

Stockholm 2019-04-25 Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2018

Läs mer

2019-04-18

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

2019-03-28

Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Läs mer

2019-02-28

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018

Läs mer

2019-01-25

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad emission

Läs mer

2018-11-28

Result from Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s written procedure

Läs mer

2018-11-09

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018

Läs mer

2018-11-09

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

2018-11-08

Scandinavian Biogas lanserar skriftligt förfarande efter konstruktiv diskussion med vissa obligationsinnehavare

Läs mer

2018-10-23

Delårsrapporten för Q3 2018 skjuts fram efter att domstolsbeslut gällande tvist för anläggningen i Södertörn har mottagits

Läs mer

2018-09-03

Världens största  LBG fabrik i drift

Läs mer

2018-08-23

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Läs mer

2018-08-23

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Läs mer

2018-08-23

Domstolsbeslut i tvisten om straffavgift i Ulsan, Sydkorea

Läs mer

2018-07-03

Lönsamheten 2018 estimeras bli lägre än tidigare kommunicerats

Läs mer

2018-06-20

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2018

Läs mer

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Läs mer

2018-05-25

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2018-05-22

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

2018-05-02

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande och förnyat skriftligt förfarande

Läs mer

2018-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2018

Läs mer

2018-04-11

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

2018-03-12

Första skeppslasten med råmaterial (substrat till biogasproduktionen) har anlänt till Biokrafts biogasanläggning på Skogn

Läs mer

2018-02-27

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2017

Läs mer

2018-02-27

Scandinavian Biogas och Mönsterås Biogas tecknar samarbetsavtal gällande utveckling av produktionsanläggning för biogas

Läs mer

2018-02-15

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2017

Läs mer

2018-01-10

Scandinavian Biogas bokför engångskostnad i koncernredovisningen för helåret 2017 samt uppdaterar utsikten för 2017

Läs mer

2017-11-21

Scandinavian Biogas styrelse kommer att utvärdera olika strategiska och kapitalstrukturella alternativ

Läs mer

2017-10-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017

Läs mer

2017-08-24

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2017

Läs mer

2017-08-16

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av de ytterligare obligationerna vid Nasdaq Stockholm

Läs mer

2017-06-30

Scandinavian Biogas offentliggör ändrade obligationsvillkor

Läs mer

2017-06-15

Scandinavian Biogas emitterar ytterligare obligationer om 30 MSEK inom ramen för bolagets utestående obligationslån

Läs mer

2017-05-17

Scandinavian Biogas företrädesemission övertecknad

Läs mer

2017-04-28

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2017

Läs mer

2017-04-18

Scandinavian Biogas offentliggör investeringsmemorandum avseende företrädesemission

Läs mer

2017-04-13

Scandinavian Biogas har beslutat om en riktad aktieemission om cirka 43 MSEK och om en företrädesemission av aktier om cirka 23 MSEK

Läs mer

2017-04-10

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Läs mer

2016-09-07

Pressmeddelande

Läs mer

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Läs mer

2016-08-19

Pressmeddelande

Läs mer

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Läs mer

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Läs mer

2016-04-29

Pressmeddelande

Läs mer

2016-04-29

Delårsrapport - Q1 2016

Läs mer

2016-04-28

Nordens största biogasanläggning

Läs mer

2016-04-07

Offentliggörande av obligationsprospekt

Läs mer

2016-04-04

Koncern- & årsredovisningen 2015

Läs mer

2016-03-30

Kallelse till årsstämma

Läs mer

2016-03-07

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Läs mer

2016-02-18

Outnyttjad restprodukt:

Läs mer

2016-02-08

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Läs mer

2016-02-08

Investerar i anläggning för flytande biogas

Läs mer

2015-12-04

Tillfällig fackla i Henriksdal

Läs mer

2015-11-20

Kallelse till extra bolagstämma

Läs mer

© 2019 Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved