Skogn, Norge

Scandinavian Biogas och Biokraft planerar att öka produktionskapaciteten på Skogn från nuvarande 125 GWh till 240 GWh LBG. Anläggningen från början byggd för att flexibelt kunna expanderas stegvis.
Utbyggnaden skall vara klar innan utgången av 2021 och kommer att inkludera både en ökad gasproduktionskapacitet och ökad funktionalitet i anläggningen.

Utökning av världens största LBG-anläggning

Anläggningen kommer att dimensioneras för att behandla ca. 110 000 ton avfall, bl.a. ensilage från den norska laxodlingsindustrin, gödsel och andra organiska avfallsströmmar. Från detta produceras 240 GWh biogas och högvärdig biogödsel för avsättning hos lantbruket i Tröndelag.

Fakta

Designad capacity: 225 GWh (LBG)

© 2019 Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved