Ulsan, Sydkorea

Vårt första uppdrag i Sydkorea resulterade i landets mest effektiva biogasanläggning.

Scandinavian Biogas löser miljöproblem åt staden Ulsan i Sydkorea genom att röta matavfall med hög effektivitet i biogasanläggningen i Yongyun. Matavfallet dumpades tidigare i havet. Förändringen har lett till att staden Ulsan positionerat sig som ett föredöme framför anda städer i landet. En position som stärktes ytterligare 2013 då Yongyuns biogasanläggning utsågs till Sydkoreas mest effektiva.

Scandinavian Biogas tar hand om matavfallet från industristaden Ulsans omkring en miljon invånare. Biogasproduktionen sker genom att först förbehandla insamlat matavfall och sedan samröta det med primärslam från Yongyuns avloppsreningsverk.

2007 behandlades omkring 40 ton matavfall från staden Ulsan per dygn vid Yongyuns avloppsreningsanläggning. Ulsan hade ett stort behov av att öka behandlingskapaciteteten och test visade problem med systemet för anaerob rötning. Scandinavian Biogas kontrakterades för att öka kapaciteten och allt arbetet måste göras med minsta möjliga påverkan på den befintliga verksamheten. Arbetet slutfördes 2010 och mängden matavfall som behandlades under produktion av biogas kunde ökas. 2011 behandlades 156 ton per dygn, 2012 till 191 ton och 2013 till 208 ton. 2014 minskade leveranserna av matavfall under årets första hälft, vilket delvis hämtades upp men resulterade i en något lägre årsproduktion. På årsbasis behandlades i genomsnitt  203 ton matavfall per dygn 2014. Gasproduktionen ökades från 5000-8000 normalkubikmeter per dag till nuvarande 28300 per dag (2016).

 

KONTAKT

+46 (0)8 503 872 20 | info@scandinavianbiogas.com | Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm

Privacy policy