Skogn, Norge

Vid Norske Skog massabruk i Skogn i Norge pågår uppförandet av en biogasanläggning som skall göra 12,5 miljoner normalkubikmeter flytandegjord fordonsgas. Gasen skall produceras från avfall från fisk- och skogsindustrier i området. Tänkt användningsområde för den flytande fordonsgasen är i idag främst busstrafik men gasen kan med fördel även användas inom sjöfart och för tung trafik på land. Uppförandet av anläggningen sker i dotterbolaget Biokraft AS regi. Anläggningen beräknas stå färdig i 2017-2018.

Flytande biogas (LBG) – Det gröna alternativet VIDEO

Demonstrationsprojekt

På Skogn drivs också ett demonstrationsprojekt med syfte att förbättra energibalansen för den aeroba vattenreningen som behandlar avloppsvattnen från massaproduktionen. Projektet heter “EffiSludge for LIFE – An innovative concept to improve resource and energy efficiency in treatment of Pulp and Paper industry effluents“ och ingår i det europiska LIFE programmet för åtgärder för lindrande av klimatförändring (Climate Change Mitigation). VIDEOEffiSludge

Bilder från Skogn

Q3/2018
Q3/2018
Q3/2018
cof Q2/2018
cof Q2/2018
cof Q2/2018
Drone Pic_Q Q4/2017
20170928_123243_q Q4/2017
IMG_1805_q Q4/2017
IMG_1247b Q3/2017
IMG_1248b Q3/2017
IMG_9941b Q3/2017
DCIM100MEDIADJI_0047.JPG  Q2/2017
Q2 2017 Q2/2017
SKOGN Q1 (2) 2017 Q1/2017
SKOGN Q1 2017 Q1/2017
SKOGN Q3 2017 Q3/2016
q3 2016Q3/2016

KONTAKT

+46 (0)8 503 872 20 | info@scandinavianbiogas.com | Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm

Privacy policy