Henriksdal och Bromma, Sverige

Scandinavian Biogas producerar och förädlar i samarbete med Stockholm Vatten stora volymer miljövänlig biogas som bidrar till en hållbar utveckling för Stockholm. Huvudsakligen säljs biogasen som drivmedel till Storstockholm Lokaltrafiks 280 biogasbussar. Försäljning sker även via Scandinavian Biogas publika tankstation i Bromma utanför Stockholm.  

Henriksdals biogasanläggning
drivs nu med full kapacitet

Scandinavian Biogas driver sedan slutet av 2010 gasuppgraderingsanläggningen på Henriksdals reningsverk. Ett omfattande åtgärdsprogram genomfört 2010 till 2011 har lett till stora förbättringar i anläggningens tillgänglighet. Scandinavian Biogas har nu, i samarbete med Stockholm Vatten ytterligare ökat anläggningens kapacitet genom färdigställandet av en ny gasuppgraderingslinje. Den nya linjen togs i drift första kvartalet 2016. Under året har sedan rågasproduktionen ökats genom att succesivt höja den organiska belastningen i avloppsreningsverkets rötkammare. Samarbetet innebär att Stockholm Vatten producerar rågas som Scandinavian Biogas uppgraderar.

Den utökade gasuppgraderingen innebär en kapacitetsökning för produktion av biogas av drivmedelskvalitet från 7,5 miljoner normalkubikmeter år 2015 till 20 miljoner.

Rågasproduktionen sker genom att avloppsslam samrötas med fettavskiljarslam från restauranger. Den producerade rågasen uppgraderas till biogas av drivmedelskvalitet vid två uppgraderingsanläggningar med vattenskrubberteknik (VVS).

Stora volymer biogas säljs i Bromma

Stockholm får genom Scandinavian Biogas publika tankstation även tillgång till stora volymer biogas i Bromma. Tankstationen i Bromma är den tankstation som vid sidan om leveranserna till den kommunala busstrafiken säljer mest biogas i Stockholm.

Anläggningen för uppgradering i Bromma ligger i direkt anslutning till Bromma avloppsreningsverk. Biogasen produceras genom att röta slam från avloppsreningsverket och uppgraderas genom två produktionslinjer med Pressure Swing Adsorption (PSA) teknik.

 

Bilder från Henriksdal

Hdal3
Hdal1
Hdal2

KONTAKT

+46 (0)8 503 872 20 | info@scandinavianbiogas.com | Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm

Privacy policy