Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2019-05-23 12:20

Scandinavian Biogas dotterbolag levererar flytande biogas till Hurtigruten

Scandinavian Biogas dotterbolag i Norge, Biokraft, har ingått ett flerårigt avtal med Hurtigruten om leverans av flytande biogas (LBG) till Hurtigrutens fartyg. Partnerskapet signalerar ett paradigmskifte inom sjöfartsnäringen då det leder till omfattande utsläppsminskningar. Avtalet ska ses som ett nästa steg i Scandinavian Biogas utveckling och är en naturlig följd av förra årets driftsättning av världens största anläggning för flytande biogas i Skogn, Norge.

Genom detta 7,5-åriga avtal - det största globala avtalet hittills avseende leverans av flytande biogas (LBG) till ett rederi – kommer biogas producerad på organiskt avfall att levereras nästan dagligen till Hurtigrutens fartyg. Hurtigruten kommer att anpassa minst sex av sina fartyg för biogasdrift från och med år 2021. Den första leveransen flytande biogas producerad vid biogasanläggningen i Skogn förväntas ske under 2020.

-        Med detta avtal visar Scandinavian Biogas, Biokraft och Hurtigruten vägen för en hållbar omställning bort från fossila bränslen inom sjöfarten. Vi tar därmed ett viktigt steg för att förändra en bransch som i dag står för en stor del av världens koldioxidutsläpp. Scandinavian Biogas vill via Biokraft bana vägen för Norges fortsatta roll som en ledande sjöfartsnation genom att driva på användningen av lokalt producerad förnyelsebar energi som ett substitut till fossila bränslen, säger Matti Vikkula, vd på Scandinavian Biogas.

Hurtigruten, som i dag är världsledande inom sjöfartsturism och expeditionsresor med kryssningsfartyg, beslutade under 2017 att investera drygt 7 miljarder kronor i teknik och hållbara lösningar fram till år 2021. Genom att driva fartygen med en kombination av el, naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) blir Hurtigruten det första rederiet i världen att använda biogas i större skala.

-        Detta partnerskap är ett stort och viktigt steg för oss, för gröna lösningar inom sjöfarten och, inte minst, för miljön. Våra fartyg kommer nu bokstavligen drivas av naturen. Biogas är det grönaste bränslet för vår bransch och vi ser det som en tillgång och självklar lösning. Det är vår förhoppning att sjöfartsnäringen följer denna utveckling, säger Daniel Skjeldam, vd på Hurtigruten.

Hurtigruten är en viktig symbol inom norsk och internationell sjöfart, med gäster från hela världen till resmål som Antarktis, Arktis och norska kusten varje år. Partnerskapet mellan Biokraft och Hurtigruten statuerar exempel för sjöfartsnäringen. Främjandet av förnyelsebar energi bidrar också till att skydda naturen och djurlivet längst med kusten i Norge.  

-        Vi är mycket glada över detta samarbete med Hurtigruten som nu introducerar biogas som bränsle inom sjöfarten. Norges historia som en ledande sjöfartsnation sträcker sig flera generationer tillbaka. Haven drabbas just nu hårt av miljöförstöring och klimatförändringar. Biokraft verkar därför för att åstadkomma förändring genom att satsa på biogas tillsammans med dedikerade partners som Hurtigruten, säger Håvard Wollan, vd på Biokraft.

Scandinavian Biogas vision är att avfall ska användas som en värdefull resurs istället för att ses som ett kostnadskrävande problem. Koncernen driver världens största produktionsanläggning för flytande biogas (LBG) i Skogn utanför Trondheim. Vid anläggningen framställs flytande biogas baserad på organiskt avfall från den norska fiske- och skogsindustrin, som nu kommer att levereras som bränsle till Hurtigruten. Vid full produktion kommer anläggningen årligen att framställa 12,5 miljoner normalkubikmeter biogas.

Som ren energikälla anses förnybar biogas vara det mest miljövänliga bränslet som finns tillgängligt i dag. Biogas används redan som bränsle i delar av transportsektorn, särskilt för bussar. Norra Europa och Norge, som har en stor fiske- och skogsindustri med en omfattande produktion av organiskt avfall, har en unik möjlighet att bli världsledande inom biogasproduktion.

För vidare information, vänligen kontakta:
Matti Vikkula
CEO Scandinavian Biogas
+46 (0) 70-597 99 38
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com 

Rune Thomas Ege
VP Sustainability & Public Affairs Hurtigruten
+47 988 288 68
ege@hurtigruten.com 

 

Kort om Bolaget:
Scandinavian Biogas är idag en av Sveriges största privata producenter av biogas som fordonsbränsle. Bolaget driver även en produktionsanläggning för förbehandling av matavfall och industriellt organiskt avfall, samt en anläggning för produktion av rå biogas i Sydkorea och en anläggning för produktion av flytande biogas i Norge.

2020-10-28

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Läs mer

2020-10-22

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2020-09-30

Scandinavian Biogas refinansierat lån om 200 MSEK inom ramverket grön finansiering

Läs mer

2020-09-30

Scandinavian Biogas etablerar grönt ramverk med den oberoende ratingen ”Dark Green”

Läs mer

2020-08-20

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Läs mer

2020-06-25

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Läs mer

2020-06-10

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2020

Läs mer

2020-06-04

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2019

Läs mer

2020-05-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2020-04-29

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Läs mer

2020-03-24

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Läs mer

2020-02-10

Scandinavian Biogas har idag återbetalt obligationslånen 2016/2020

Läs mer

2019-10-31

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Läs mer

2019-09-30

Scandinavian Biogas säkerställer finansiering för återbetalning av obligationslån 2016/2020

Läs mer

2019-08-15

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Läs mer

2019-08-09

Delårsrapporten kommer att publiceras den 15 augusti 2019

Läs mer

2019-07-19

Scandinavian Biogas offentliggör utfall i övertecknad företrädesemission och genomför säkerställd riktad emission om 60 MSEK

Läs mer

2019-06-27

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Läs mer

2019-06-19

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2019 The nomination committee’s proposal regarding board of directors and remuneration for the annual general meeting 2019

Läs mer

2019-06-14

Teckningstid för företrädesemissionen öppen 17 juni tom 5 juli 2019

Läs mer

2019-06-05

Scandinavian Biogas genomför riktad emission och företrädesemission om totalt 86 MSEK samt avser att genomföra säkerställd riktad emission om 60 MSEK. Total emissionsvolym 146 MSEK

Läs mer

2019-06-05

Scandinavian Biogas offentliggör fullt säkerställda nyemissioner om 136 MSEK samt avser genomföra företrädesemission på 10 MSEK

Läs mer

2019-05-28

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2019-05-23

Scandinavian Biogas dotterbolag levererar flytande biogas till Hurtigruten

Läs mer

2019-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Läs mer

2019-04-25

Stockholm 2019-04-25 Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2018

Läs mer

2019-04-18

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

2019-03-28

Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Läs mer

2019-02-28

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018

Läs mer

2019-01-25

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad emission

Läs mer

2018-11-28

Result from Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s written procedure

Läs mer

2018-11-09

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018

Läs mer

2018-11-09

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

2018-11-08

Scandinavian Biogas lanserar skriftligt förfarande efter konstruktiv diskussion med vissa obligationsinnehavare

Läs mer

2018-10-23

Delårsrapporten för Q3 2018 skjuts fram efter att domstolsbeslut gällande tvist för anläggningen i Södertörn har mottagits

Läs mer

2018-09-03

Världens största  LBG fabrik i drift

Läs mer

2018-08-23

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Läs mer

2018-08-23

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Läs mer

2018-08-23

Domstolsbeslut i tvisten om straffavgift i Ulsan, Sydkorea

Läs mer

2018-07-03

Lönsamheten 2018 estimeras bli lägre än tidigare kommunicerats

Läs mer

2018-06-20

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2018

Läs mer

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Läs mer

2018-05-25

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2018-05-22

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

2018-05-02

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande och förnyat skriftligt förfarande

Läs mer

2018-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2018

Läs mer

2018-04-11

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

2018-03-12

Första skeppslasten med råmaterial (substrat till biogasproduktionen) har anlänt till Biokrafts biogasanläggning på Skogn

Läs mer

2018-02-27

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2017

Läs mer

2018-02-27

Scandinavian Biogas och Mönsterås Biogas tecknar samarbetsavtal gällande utveckling av produktionsanläggning för biogas

Läs mer

2018-02-15

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2017

Läs mer

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Läs mer

2016-09-07

Pressmeddelande

Läs mer

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Läs mer

2016-08-19

Pressmeddelande

Läs mer

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Läs mer

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Läs mer

2016-04-29

Pressmeddelande

Läs mer

2016-04-29

Delårsrapport - Q1 2016

Läs mer

2016-04-28

Nordens största biogasanläggning

Läs mer

2016-04-07

Offentliggörande av obligationsprospekt

Läs mer

2016-04-04

Koncern- & årsredovisningen 2015

Läs mer

2016-03-30

Kallelse till årsstämma

Läs mer

2016-03-07

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Läs mer

2016-02-18

Outnyttjad restprodukt:

Läs mer

2016-02-08

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Läs mer

2016-02-08

Investerar i anläggning för flytande biogas

Läs mer

2015-12-04

Tillfällig fackla i Henriksdal

Läs mer

2015-11-20

Kallelse till extra bolagstämma

Läs mer

2015-10-29

Kvartalsrapport Q3, 2015

Läs mer

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved