miljobanner

Miljö är kapital

Politiska miljömål som driver utvecklingen:

2030

Sveriges fordonsflottan oberoende av fossila bränslen

2050

Sverige helt utan klimatutsläpp

 

Investerare

Vi tar ert förtroende på största allvar.

Utan våra aktieägare hade Scandinavian Biogas aldrig fått möjligheten att utvecklas. Idag har vi omkring 300 aktieägare. Tack alla ni som tror på oss och investerar i bolaget. Vi hoppas att ni har lagt märke till Scandinavian Biogas positiva utveckling och att vi har ert fortsatta förtroende.

Bolagsstyrning

Ledning

matti

Matti Vikkula, VD och koncernchef

VD för Scandinavian Biogas sedan 2011. Ekonomimagister från Handelshögskolan i Helsingfors. Styrelseordförande i AinaCom Oy och Adison Oy. Tidigare medlem i ledningsgruppen för teleoperatören Elisa, VD för Saunalahti, partner hos PwC Management Consulting och styrelseordförande i Efore Ovi.

michael

Michael Wallis Olausson, Chef för affärsområde Sverige

Anställd sedan 2009. Michael är ansvarig för Affärsområde Sverige, inkluderande kund- och affärsfrågor samt utveckling av nya affärsmöjligheter och samarbeten. Tidigare överstelöjtnant vid Försvarsmakten och managementkonsult hos Deloitte. MBA, Handelshögskolan i Stockholm.

IMG_-8727-rcopy-72dpi

Jörgen Ejlertsson, FoU-chef

Professor Jörgen Ejlertsson var med och grundade Scandinavian Biogas Fuels AB och har sedan starten arbetat aktivt med forsknings- och utvecklingsfrågor. Agronomexamen från SLU, Uppsala och filosofie doktors- samt docentexamen från Tema Vatten i Natur och samhälle, Linköpings Universitet.

Anna Budzynski,CFO

Anställd sedan 2019. Group CFO på koncernnivå. Hon ansvarar för all finansiell rapportering. Tidigare CFO vid SRV återvinning AB och OKQ8, hon har en magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet..

IMG_-8516-rcopy-72dpi

Jean Collin, Chef Tekniska avdelningen

Anställd sedan 2007. Jean ansvarar för den tekniska avdelningen, som omfattar aktiviteter inom projekt (leverans av anläggningslösningar) och R&D (utveckling av nya rötningskoncept). Civilingenjör från ISARA, European Master Agroecology, Lyon.

IMG_8167-rcopylj-72dpi

Lars Hammarlo, Senior Operations Advisor och Specialist Biogas

Anställd sedan 2010. Huvudsakliga ansvarsområden omfattar samordning och teknisk utveckling av driften på koncernens anläggningar för ökad lönsamhet.

IMG_ 8629 rcopy 72dpi

Johan Larsson, Chef Sourcing and Supply Chain

Anställd sedan 2012. Johan är Chef för enheterna Sourcing och Supply Chain. Han ansvarar därmed för bolagets strategi och genomförande av substratanskaffning, biogödselavsättning samt tillhörande logistiklösningar. Johan har tidigare arbetat med strategiska inköp av flytande biobränslen samt fysisk handel med industriella råvaror som kol, metallkoncentrat och metaller. Civilekonom från Uppsala Universitet.

Styrelse

Screenshot 2014-04-03 21.56.48

Göran Persson, Styrelseordförande

Född 1949. Styrelseordförande i Scandinavian Biogas sedan 26 november 2009. Statsminister 1996-2006. Finansminister 1994-1996. Göran Perssons omfattande kompetens sträcker sig från Public Affairs, penning- och kreditmarknad, fusioner och förvärv samt internationell politik och EU.

Skärmavbild-2014-04-09-kl.-11.48.54-755x1024

Anders Bengtsson

Född 1963. Invald 2009. MBA från Monterey Institute of International Studies, USA. 20 år som verkställande direktör i små och medelstora företag samt ett flertal år som managementkonsult för bl.a. Semcon AB. Styrelseledamot och partner i Bengtssons Tidnings Aktiebolag. Investerar i bolag inom bland annat förnybar energi samt är engagerad i ett flertal bolag genom styrelseuppdrag.

sara1-755x1024

Sara Anderson,

Född 1976. Invald 2015. M.Sc i kemiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Mer än tio års erfarenhet av att driva utveckling mot ökad användning av biogas som fordonsbränsle. Arbetar sedan 2014 som konsult och expert inom drivmedel och transporter på 2050 Consulting. Dessförinnan ansvarig för strategiska frågor kring drivmedel och energi på Trafikförvaltningen i Stockholms Län (SL).

Andreas_Ahlström-731x1024

Andreas Ahlström

Född 1976. Invald 2011. M.Sc. från Hanken School of Economics i Helsingfors. Andreas Ahlström arbetar sedan hösten 2010 för Ahlström Capital med övergripande ansvar för bolagets nya investeringsfond inom Cleantech. Andreas Ahlström innehar idag styrelseuppdrag för tre av bolagets fondportföljbolag.

Davis Schelin

David Schelin

Född 1965. Invald 2017. M.Sc. EE Chalmers, Columbia Business School. David Schelin är engagerad i ett antal styrelser och rådgivarroller. David var tidigare VD på Ragn-Sells AB och dessförinnan COO på Niscayah Group. David har också haft ett antal seniora roller i Telekomsektorn och senast som VP services på Ericsson i Syd-ost Asien.

Skärmavbild 2014-04-09 kl. 11.49.49

Hans Hansson

Född 1947. Invald 2013. Ekonom. Hans Hansson har arbetat som vd för sju olika bolag inom Scania, bland annat för Scanias bussfabrik i Danmark. Därefter VD för Scanias hela bussverksamhet samt etablering av en lastbilsfabrik i Ryssland. Driver idag eget bolag och är styrelseordförande i Leax Group och ATG samt ordförande i Scania Buss Production, Finland.

Hedersordförande

IMG_3581

Erik Danielsson

Erik Danielsson som tidigare bland annat varit koncernchef på Pharmacia är också grundare till Scandinavian Biogas och utsågs till hedersordförande den 26 november 2009. Erik Danielsson erfarenhet och drivkraft har bidragit på ett betydande sätt till Scandinavian Biogas utveckling. Under sina år som styrelseordförande har Erik Danielsson varit med och etablerat verksamheten i både Sverige och i Sydkorea. Hans stora engagemang och entreprenörsanda har varit av avgörande betydelse i arbetet att ta bolaget vidare in i nästa fas, trots ett flertal utmaningar och en svår ekonomisk situation under finanskrisen under 2008 och 2009.

KONTAKT

+46 (0)8 503 872 20 | info@scandinavianbiogas.com | Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm

Privacy policy