RT @Energigas: Nu @MichaelOlausson från Scandinavian Biogas om biogasproduktion i större skala. Behöver bla kunna garantera leverans, satsa på flytande biogas och integrera med befintliga industrier. #Biogas2018 #nationellbiogasstrategi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *